Käyttöehdot
1. Yleistä
Tervetuloa :n www-sivustolle. Näissä ehdoissa määritellään sekä näiden Sivujen käyttöehdot että ehdot liittyen tarjottaviin kuljetuspalveluihin, jotka näiden sivujen kautta tehdään. Käyttäjä voi käyttää tätä Sivuston tietoja vain informatiivisiin tarkoituksiin. Käyttäjä voi tilata kuljetuksen Sivustolla olevan tilauslomakkeen kautta. Tilaukseen sovelletaan tässä ilmoitettuja käyttöehtoja, joihin tilaaja sitoutuu käyttäessään tilauslomaketta. myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella Sivustoa ja sen sisältämää aineistoa (jäljempänä ”Aineisto”). Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus mistään Aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. :n myöntämään käyttöoikeuteen liittyy seuraavia rajoituksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijän- ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Jos käyttäjä haluaa antaa Aineiston muun henkilön käyttöön, kyseisen henkilön on ensin hyväksyttävä nämä Ehdot. Mikäli kyseinen henkilö ei hyväksy näitä Ehtoja, Aineistoa ei saa luovuttaa hänelle. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näiden Ehtojen lisäksi kaikkia Sivustolla mainittuja lisäehtoja ja -rajoituksia.
2. Viittaukset ja linkit
ei ole vastuussa sivuillaan olevista linkeistä tai viittauksista, joiden kautta käyttäjä pääsee muiden tahojen ylläpitämiin www-sivuihin. ei valvo tai tarkista muiden tahojen sivustojen sisältöä, eikä vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan.
3. Tekijänoikeus
Tekijän tarkoituksena ei ole ollut käyttää julkaisussaan mitään tekijänoikeudella suojattua aineistoa tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, tekijän tarkoituksena on ilmoittaa kyseisen kohteen tekijänoikeustiedot. Mikäli sivustolta löytyy kohteita, joita ei ole merkitty tekijänoikeudella suojatuiksi, tekijä ei ole voinut selvittää kohteen tekijänoikeutta. Tällaisen tahattoman tekijänoikeusrikkomuksen yhteydessä tekijä poistaa kohteen julkaisusta tai ainakin ilmoittaa asianmukaiset tekijänoikeustiedot sen jälkeen, kun ne on sille ilmoitettu. Kaikki Sivustoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat :lle tai sen yhteistyötahoille. Kaikki kyseisten immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan :lle. ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.
4. Vastuunrajoitus
tekee parhaansa, että Sivusto ja sen tarjoamat palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. ei kuitenkaan vastaa Sivuston keskeytymättömästä, oikea-aikaisesta tai virheettömästä toiminnasta. kiistää vastuun tällä Sivustolla vierailemisesta tai sivuston käytöstä johtuvista vahingoista. ei ole vastuussa tarjottujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, puutteettomuudesta eikä laadusta. ei siten ole vastuussa korvausvaatimuksista, jotka liittyvät tarjottujen tietojen, esimerkiksi puutteellisten tai epätarkkojen tietojen, käytöstä aiheutuviin vahinkoihin. Kaikki tarjotut tiedot annetaan sitoumuksetta ja velvoitteitta. voi laajentaa tai muuttaa Sivujen osia tai koko julkaisua kaikki tarjoukset ja tiedot mukaan luettuina, tai poistaa ne osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta. ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä, toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä. Tähän sivustoon ja tällä sivustolla olevaan aineistoon sovelletaan Suomen lakia.
4.1. ei ole vastuussa kolmannen osapuolen lähteistä tulevista tiedoista
:n vastuu ei ulotu koskaan kolmannen osapuolen toimintaan tai kolmannen osapuolen tietoliikenneverkon tai muiden toiminnallisten osien toimintaan sekä niiden mahdollisiin vaikutuksiin :n tarjoaman palvelun toimivuuteen. ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta tarjottujen palveluiden toimivuuteen. Sivustolla tilauslomakkeen tilatulle kuljetukselle annettu hinta tukeutuu ennalta määriteltyihin olosuhteisiin, jotka kulloinkin vaikuttavat käytettyjen taksimatkojen hintoihin. Hinta-arvioon vaikuttaa kolmannen osapuolen, kuten Googlen karttapalvelun reittihaun, määrittelemä matka-arvio ja taksimatkojen keskihinta kyseisinä kellonaikoina. varaa oikeuden korjata antamaansa hintaa ennen kyydin alkamista.
4.2. Vastuunrajaus kuljetuksissa
Asiakkaalle koituvista vahingoista :n korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksetun matkan hintaan ja vastuu kattaa ainoastaan tuottamuksella asiakkaalle aiheutuneet välittömät vahingot. ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jollaisina pidetään mm. saamatta jäänyttä tuloa tai voittoa, sopimuksellisia vastuita kolmatta kohtaan. ei vastaa asiakkaan, asiakkaan alihankkijan tai sopimuskumppanin tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja.
4.3. Ylivoimainen este
vapautuu sopimusvelvoitteittensa täyttämisestä ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu :n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, jota tämän ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon kuljetussopimuksen teko-hetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei kohtuudella olisi voinut estää tai poistaa (jäljempänä ”ylivoimainen este”). Ylivoimaisia esteitä voivat olla mm. sota, poikkeusolot, kapina tai muu kriisitilanne, poikkeus-olojen tai normaaliajan häiriö-tilanteiden aikainen tiedottaminen, sabotaasi tai sen uhka, vaarallinen epidemia, myrsky, salaman isku, tulva tai muu poikkeuksellinen säätilan muutos tai luonnontapahtuma, tuli-palo, räjähdys tai muu vastaava onnettomuus, lakko, työsaarto, työsulku tai muu työsulku mukaan lukien sopijapuolen sisäinen työtaistelutoimenpide, lainmuutokset, viranomaisen toimenpiteet tai määräykset, valuuttarajoitukset, tuonti- tai vientikielto, yleisen energianjakelun tai kuljetusliikenteen keskeytys, tieto-liikenneyhteyksien häiriö, kolmannen osapuolen hallussa olevien siirto- tai teleyhteyksien tai laitteiden viallisuus tai viivästyminen taikka muu edellä mainittuihin syihin verrattava, sopijapuolista riippumaton syy.
5. Tietosuoja ja yksityisyys
:n rekisteriselosteessa kerrotaan, kuinka henkilötietoja käytetään ja yksityisyyttä suojataan.
6. Maksaminen
Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Paymenthighway (Payment Highway Oy, y-tunnus 2831208-1), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Paymenthighway verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Paymenthighway Oy. Paymenthighway välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Kortilla maksettaessa verkkokauppa toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä toimittaa tuotteet asiakkaalle. Visa, Visa Electron ja MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paymenthighway Oy toimii myyjänä ja maksun saajana, ja vastaa täten korttimaksuihin liittyvistä velvoitteista ja reklamaatioista. Maksun saajana näkyy Paymenthighway Oy. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti Paymenthighwayn SSL-suojatulla maksulomakkeella. Yrityksellämme ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme. Korttimaksamisessa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode –todentamispalvelut, joiden avulla kortinhaltijan henkilöllisyys todennetaan. Lue lisää Paymenthighway-palvelusta: https://www.paymenthighway.io
6.1. Maksutavat
Paymenthighwayn kautta voit maksaa maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.
6.2. Payment Highway Oy yhteystiedot
Payment Highway Oy ( 2831208-1 ) Puhelin: 010 2792954 arkisin klo 9-16) Postiosoite: Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki
6.2. Bambora Payform -maksupalvelun yhteystiedot
Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4) Sähköposti: payform@bambora.com Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16) Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta
6.3. Maksuehdot
soveltaa yleisten valmismatkaehtojen kohtia 4,5 ja 6 Tjäreborgin kautta tulleisiin kuljetustilauksiinsa. Ehdoissa mainittu peruuttamiseen tai muuttamiseen liittyvä toimistokulu tai varausmaksu on kuljetuksien osalta 12 €.
6.5. Maksuvahvistus
Saat tilausvahvistuksen sähköpostitse varauksen tehtyäsi. Mikäli olet varannut matkasi puhelimitse ja antanut sähköpostiosoitteesi, saat sähköpostitse vahvistuksen myös maksettuasi matkasi. Mikäli sähköpostiosoitettasi ei ole rekisteröity meille tai et ole tehnyt varausta internetin kautta, et saa vahvistusta maksusta sähköpostiisi.